รายการจัดส่ง วันที่ 3/7/2563

1. ผู้รับ: เกศคนก ED 1199 0737 8 TH
2. ผู้รับ: บดินทร ED 1199 0738 1 TH
3. ผู้รับ: ราเบนทร์ ED 1199 0739 5 TH
4. ผู้รับ: ร้านกินกุ้ง ED 1199 0740 4 TH
5. ผู้รับ: โชดช้ย ED 1199 0741 8 TH
6. ผู้รับ: นายไพศาล​  EA 1854 5385 0 TH
7. ผู้รับ: สาธิต EA 1854 7138 5 TH