ระยะเวลาการจัดส่ง

สถานที่จัดส่ง เวลาสั่งซื้อสินค้า เวลาการจัดส่ง ระยะเวลาจัดส่ง
กรุงเทพและปริมณฑล -สั่งก่อน 12:00น.
-สั่งหลัง 12:00น.
ก่อนเที่ยง จัดส่งภายใน 1-2วัน
หลังเที่ยง จัดส่งภายใน 2-3วัน
1-2วันทำการ (ไม่เกิน 7วันทำการ)
ต่างจังหวัด -สั่งก่อน 12:00น.
-สั่งหลัง 12:00น.
ก่อนเที่ยง จัดส่งภายใน 1-2วัน
หลังเที่ยง จัดส่งภายใน 2-3วัน
1-3วันทำการ (ไม่เกิน 7วันทำการ)

** กรุงเทพและปริมณฑล ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ในกรณีที่ที่อยู่จัดส่งอยู่ในพื้นที่เข้าถึงได้ยากเช่น เกาะ ภูเขา หรือ บางพื้นที่ ระยะเวลาการจัดส่งจะใช้เวลา 3- 7 วันทำการแล้วแต่พื้นที่

  • cosmocarmat.com มีบริการจัดส่งสินค้าภายในราชอาณาจักรไทยตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ด้วยบริการจัดส่งสินค้าเอกชน และ ไปรษณีย์ไทย โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงในการจัดส่งดังต่อไปนี้
  • cosmocarmat.com จะทำให้ดีที่สุดเพื่อส่งสินค้าถึงมือท่านภายใน 3-5 วันทำการการจัดส่งสินค้าอาจใช้เวลามากกว่า 5 วันทำการ ในกรณีสินค้าขาดตลาด หรือกรณีอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ โดย cosmocarmat.com จะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางโทรศัพท์
  • cosmocarmat.com จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้าลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากทาง cosmocarmat.com ผ่านทางอีเมลในกรณีที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้าเองผ่านเว็ปไซต์
  • การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามลำดับหมายเลขคำสั่งซื้อสินค้าที่ทำรายการสั่งซื้อในแต่ละวันสินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขคำสั่งซื้อสินค้าเดียวกันอาจได้รับการจัดส่งแยกกันขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆสินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุตอนทำรายการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีก เมื่อมีการแจ้งการจัดส่งจาก cosmocarmat.com เรียบร้อยแล้ว
  • ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำการจัดส่ง โดยไม่รวมวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
    ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาล
  • cosmocarmat.com พยายามจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม